WYJAZD TECHNICZNY W-MOIIB DO ELEKTROWNI OPOLE 25-26.05.2017r.