Wycieczka rowerowa Wschodnim Szlakiem Green Velo Korsze-Węgorzewo- Giżycko (46+53 km) 27-28.08.2016r.

„Wschodnie rubieże naszego kraju nie od dziś słyną z malowniczych krajobrazów i niezwykle cennych zabytków. Są przy tym regionem o najmniejszym zanieczyszczeniu środowiska, gdzie przyroda zachowała się w wyjątkowo dobrym, w skali całej Europy, stanie. Wielusetletnie współistnienie na tym terenie różnych narodowości, religii i grup etnograficznych, a także ciekawa, pełna dramatycznych zwrotów historia wytworzyła tu niespotykane gdzie indziej bogactwo i różnorodność krajobrazu kulturowego.”

W dniach 27-28.08.2016r. Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wspólnie z  Członkami Klubu Turystyki Rowerowej „4R” PTTK postanowili sprawdzić prawdziwość przytoczonego powyżej cytatu a jak było zobaczcie na zamieszczonych zdjęciach.