Relacja z II Regat Żeglarskich W-MOIIB o Mistrzostwo Polski w kasie OMEGA

Za nami II Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie OMEGA, które odbyły się w sobotę 27 sierpnia br. na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. Regaty były objęte patronatem honorowym Prezydenta Olsztyna.
W zawodach wystartowało 8 załóg (3 osobowych) w klasie OMEGA standard, reprezentujących Okręgowe Izby : Dolnośląską, Podlaską, Pomorską, Podkarpacką, Mazowiecką, Warmińsko – Mazurską, Wielkopolską oraz Zachodnipomorską.
Regaty uświetnili swoją obecnością: Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB, Roman Lulis – Z-ca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB, Włodzimierz Draber – Przewodniczący Rady Wielkopolskiej OIIB, Zbigniew Detyna – Przewodniczący Rady Podkarpackiej OIIB, Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady Dolnośląskiej OIIB, Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej OIIB, Krzysztof Motylak – Z-ca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej OIIB, Ryszard Kwiatkowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Pomorskiej OIIB.
O godz. 9.30 ceremonii otwarcia Regat dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB wraz z Panią Haliną Zaborowską- Boruch – Z-cą Prezydenta Olsztyna. Witając przybyłych Gości oraz załogi, życzyli załogom pomyślnych wiatrów oraz stopy wody pod kilem, a Gościom miłych chwil spędzonych w Olsztynie.
Po przeprowadzeniu losowania numerów startowych i łodzi wszystkim załogom i Gościom rozdano okolicznościowe koszulki z logo regat.
Po zaciętej rywalizacji, która zakończyła się ok. godz. 17.30 zwyciężyły następujące załogi:

I miejsce – Izba Pomorska
II miejsce – Izba Warmińsko – Mazurska
III miejsce – Izba Dolnośląska

Zakończenie regat odbyło się wręczeniem nagród i upominków, które wręczyli Halina Zaborowska – Boruch Z-ca Prezydenta Olsztyna i Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB przy udziale  sędziów regat.
Następnie uczestnicy regat oraz goście wzięli udział w spotkaniu integracyjnym przy akompaniamencie zespołu muzycznego prezentującego szantowe rytmy.
Bardzo dziękujemy żeglarzom i Gościom za udział w regatach w przyjacielskiej atmosferze z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku.