Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 15.01.2019 r.

W dniu 06.12.2018 r. zakończyła się XXXII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Do egzaminów ustnych podeszło łącznie 138 osób, wyniki pozytywne uzyskały 102 osoby. Serdecznie gratulujemy!

Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa serdecznie zapraszają
na uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, które odbędzie się w dniu 15.01.2019 r. (wtorek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej
Nautica Hotelu Omega,
ul. Sielska 4a w Olsztynie.

Program uroczystości:

16.00 – 16.15 Słowo wstępne Przewodniczącego Rady W-MOIIB i Przewodniczącego OKK W-MOIIB

16.15 – 16.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

16.30 – 16.45 Wystąpienia zaproszonych gości

16.45 – 18.00 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek.