Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej W-MOIIB

W dniu 10 grudnia 2018r. Okręgowa Komisja Rewizyjna W-MOIIB odbyła posiedzenie na którym, m.in.:

  • przeprowadziła doraźną kontrolę działalności Biura W-MOIIB;
  • ustaliła zakres i terminy planowanych kontroli na rok 2019;
  • omówiła wniosek Okręgowej Rady W-MOIIB w zakresie prowizorium budżetu W-MOIIB na rok 2019.