W sobotę 23 maja 2015r. Rajdem Rowerowym rozpoczeliśmy sezon plenerowych spotkań integracyjno-informacyjnych.

W sobotę 23 maja 2015r. zwolennicy spotkań na świeżym powietrzu spotkali się o godz. 10.00 pod siedzibą W-MOIIB zaopatrzeni w dwukołowe jednoślady napędzane siłami własnych mięśni. Zintegrowana grupa za cel spotkania obrała sobie objechanie j. Krzywego (Ukiel) i zadanie to wykonała ponieważ wszyscy uczestnicy mniej i bardziej zmęczeni mogli na zakończenie pokrzepić się łykiem herbatki i kawy przy akompaniamencie gitarowych dźwięków.
Jeden z punktów postojowych znajdował się przy przystani „Słoneczna Polana”, która obecnie ulega przeobrażeniu w ramach projektu zagospodarowania brzegów jeziora Krzywego. Podczas postoju odbyła się prelekcja na temat realizowanej inwestycji.
Cieszymy się z udziału i gratulujemy wytrwałości młodszym uczestnikom naszej wyprawy.