Członkowie W-MOIIB na budowie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury

Dzięki uprzejmości spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w dniu 28.05.2015 r. inżynierowie zrzeszeni w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa mieli niepowtarzalną możliwość przyjrzenia się z bliska zbliżającym się ku końcowi pracom remontowo – budowlanym prowadzonym na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach koło Szczytna.

Uczestnicy (blisko 100 osób w dwóch grupach), oprowadzani przez Prezesa Spółki Pana Leszka Krawczyka, mogli spojrzeć na płytę lotniska z góry – z wieży kontroli lotów, obejrzeć od środka budynek Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej, przejechać po pasie startowym i wejść na budowę terminala pasażerskiego.

Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury będzie lotniskiem kategorii 4D z przyrządowym podejściem do lądowania (ILS II kategorii, VOR/DME). Budowa i proces certyfikacji lotniska ma się zakończyć w 2015 r. Lotnisko przeznaczone zostanie głównie dla przewozów obsługujących region Warmii i Mazur. Port Lotniczy zostanie uruchomiony niezwłocznie po uzyskaniu certyfikatu wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Część lotnicza lotniska położona jest na na ok. 322 ha terenu w miejscowości Szymany w odległości około 10 km od Szczytna i 59 od Olsztyna. Średniodobowa przepustowość terminala to ok. 830 pasażerów, w dobie szczytowej do 1250 pasażerów, a w godzinie szczytowej do 310 pasażerów. Port Lotniczy będzie zapewniał pełną infrastrukturę parkingową na ok. 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wydzielenie stanowisk postoju autobusów linii regularnych oraz stanowisk postoju taksówek oraz przystanek kolejowy z dojściem pieszym do terminala. Z Olsztyna do terminala Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach będzie można dojechać szynobusem w czasie ok. 50 min. W ramach komplementarnych projektów RPO WiM przewidziano zwiększenie dostępności kolejowej do lotniska. Zmodernizowana zostanie linia kolejowa Olsztyn-Szczytno-Szymany oraz budowa nowej linii kolejowej odchodzącej od stacji Szymany do terminala. Do Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach można będzie również dojechać transportem indywidualnym.

W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu technicznego – na zaproszenie Pana Sławomira Chmielińskiego, właściciela firmy NOVUM – mieli możliwość zapoznania się w praktyce z aspektami produkcji wyposażenia placów zabaw, różnego typu mebli i kompleksowego wyposażenia placówek edukacyjnych, sal gimnastycznych oraz instytucji użyteczności publicznej, podczas wizyty w nowo wybudowanym budynku firmy NOVUM w Szczytnie przy ulicy Chrobrego. Przedstawiciele firmy omówili normy, na których opierają się jako producent, wymogi bezpieczeństwa produktów, certyfikaty, oznaczenia i aprobaty techniczne swoich wyrobów. W budynku firmy NOVUM znajduje się również duża część wystawiennicza, gdzie zaprezentowane są zarówno elementy wyposażenia placów zabaw jak i przedszkoli czy szkół. Słodki poczęstunek na zakończenie i rozmowy w mniej formalnym tonie zakończyły spotkanie z firmą NOVUM.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. – Panu Prezesowi Leszkowi Krawczykowi, firmie NOVUM – Panu Sławomirowi Chmielińskiemu oraz Panu Jerzemu Buczyńskiemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pomoc w zorganizowaniu wizyty technicznej członków W-MOIIB.