W Nowym Roku kontynuujemy spotkania w terenie

W dniu 22.01.2024 r. Zespół ds. współdziałania z samorządami i administracją rządową Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkał się z członkami W-MOIIB oraz przedstawicielami komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych, obejmujących powiat i miasto Giżycko.

Celem spotkania było pozyskanie informacji od lokalnych środowisk, członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań ustawowych.

Zaangażowanie w takie spotkania przyczynia się do ulepszania „komunikacji” na linii członkowie W-MOIIB a administracja i władze lokalne.

Dziękujemy wszystkim obecnym.