Już wkrótce 21 Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2024 i 31 Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2024.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w 11-stu szkoleniach organizowanych w Warszawie w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2024.
Szkolenia odbędą się na terenie EXPO XXI, przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, w ramach 21 Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2024 i 31 Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2024.


Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO i Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA to platforma kontaktów B2B w Polsce.

Ich specyfiką jest ich pokazowo-szkoleniowy charakter.

Tegorocznym Targom towarzyszy 11-cie specjalistycznych szkoleń i warsztatów. Udało się nam pozyskać wyjątkowe grono specjalistów, którzy przekażą unikalną wiedzę ekspercką, wiedzę, która nie jest powszechnie dostępna.

Tematyka szkoleń została dostosowana zarówno do potrzeb projektantów jak i producentów, instalatorów, kierowników robót, inspektorów nadzoru, przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców różnego rodzaju obiektów komercyjnych i przemysłowych.

Została ona specjalnie dobrana do aktualnych potrzeb wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej, jak i ogromnej ilości wymagań dla sprzętu oraz zmian w przepisach.

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na 2 szkolenia w dniu 1 lutego 2024 roku, organizowane we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa:

  1. OBNIŻENIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH. Program tego szkolenia znajduje się tutaj
  2. PRAWO BUDOWLANE – SIECI, PRZYŁĄCZA I INSTALACJE DLA BUDOWNICTWA LINIOWEGO I KUBATUROWEGO – PRAWNE ASPEKTY. Program tego szkolenia znajduje się tutaj
    Udział w szkoleniach wymaga indywidualnego zarejestrowania się każdego uczestnika na stronach internetowych Targów www.lightfair.pl i www.elektroinstalacje.pl

Na terenie targowym 250 firm zaprezentuje najnowsze trendy i rozwiązania.
Wartym podkreślenia jest fakt, że jest to jedna z najważniejszych imprez branżowych w Europie, na której profesjonaliści szukają innowacyjnych produktów produkowanych przez polskie firmy.