W dniu 30.06.2023 r. Okręgowa Rada W-MOIIB gościła z wizytą w Sejmie RP

Podczas godzinnego zwiedzania przewodnik oprowadził członków Rady po gmachu Sejmu, przybliżając historię oraz jego współczesne zasady funkcjonowania.
Tym oto akcentem zakończyło się wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady W-MOIIB
w Warszawie.