W dniu 29.06.2023 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady W-MOIIB

Posiedzenie było inne niż zwykle, bo dzięki zaproszeniu Prezesa PIIB Mariusza Dobrzenieckiego zorganizowane w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1.


Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Jarosław Kukliński. Podziękował za ciepłe przyjęcie i wręczył symboliczne upominki z Warmii.

Następnie głos zabrał Prezes PIIB, a zarazem członek Rady W-MOIIB, witając zaproszonych Gości.


Posiedzenie przebiegło zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, poruszono m.in.:

  • informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 24.05.2023 r.
  • informacje z posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 05.06.2023 r.
  • przebieg obrad XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.
  • informacje na temat realizacji zamiany siedziby dla W-MOIIB.
  • informacje o realizacji budżetu W-MOIIB za 5 m-c 2023 r.
  • informacje z przebiegu wiosennej sesji egzaminacyjnej.
  • informacje ze spotkań W-MOIIB oraz prac Komisji i Zespołów powołanych przez Radę.

    Dziękujemy PIIB za organizację posiedzenia i gościnę. Było nam bardzo miło Was odwiedzić.