W dniu 07 września 2015r. odbyło się spotkanie przedstawicieli W-MOIIB z przedstawicielami Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie

W spotkaniu udział wzięli:

Ze strony Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie Komendant Miejski PSP bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński oraz Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego st.kpt. Maciej Hamerski.

Ze strony W-MOIIB udział wzięli Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB, Jarosław Kukliński Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB oraz Maciej Nowak Członek Rady W-MOIIB pełniący również funkcję Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej W-MOIIB.