VI Spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. BHP w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie z nami.

W dniu 15 maja 2023 r. odbyło się VI spotkanie Rady ds. BHP w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie. Spotkanie odbyło się w „Tygodniu Bezpieczeństwa” – największym święcie BHP w Polsce – który startuje właśnie 15 maja 2023 r.
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jako członek Rady uczestniczyła w spotkaniu.
Prelekcja przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie niewątpliwie uzmysłowiła nam, że prewencja w zakresie BHP w budownictwie musi być prowadzona nieustannie. Pomimo znaczącej poprawy bezpieczeństwa na budowach nie brakuje jednak powtarzających się cyklicznie zaniedbań w zaprezentowanym m.in. zakresie przy prowadzonych robotach liniowych (głębokie wykopy) czy też przy pracy na wysokości.
Spotkanie odbyło się według poniższego porządku :
Termin i miejsce spotkania:
15 maja 2023 r. – Centrum Szkoleń Branżowych Warmińsko–Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, ul. Lubelska 33C, 10-408 Olsztyn.

I część

11.00-11.30 – „Eksploatacja maszyn w budownictwie – zagrożenia wypadkowe” – starszy inspektor pracy Radosław Żebrowski, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie;

11.30-12.00 – „BHP w procesie kształcenia zawodowego” – Pan Sebastian Kogut, dyrektor Centrum Szkoleń Branżowych;

12.00-12.30 – Prezentacja Ośrodka Centrum Szkoleń Branżowych;

12.30 – Przerwa kawowa.

II część

13.00-14.00 – Zakres, cel i założenia III edycji „Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – BMR 2023” oraz konkursu „Nie! Bezpieczna Budowa” – mgr inż. Robert Jurkiewicz, organizator wydarzenia.