Uwaga : Aktualizacja maili

Szanowni członkowie W-MOIIB.

Prosimy osoby, które nie otrzymują korespondencji mailowej, o podanie oraz aktualizację adresów e-mail na obowiązujące.
Aktualna baza pozwoli nam na skuteczne informowanie Państwa o ważnych wydarzeniach w samorządzie oraz przekazywanie prasy w wersji elektronicznej i dostarczanie komunikatów o szkoleniach.

Z poważaniem Biuro W-MOIIB