Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Sesja egzaminacyjna odbyła się w dniach 21-28.11.2014 r., zakwalifikowanych do sesji zostało 147 osób, do egzaminów przystąpiło 131 osób. Zdawalność egzaminu zanotowano na poziomie 75%, tj. 10% mniej niż w poprzedniej sesji.
Ceremonii otwarcia uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po XIV Sesji egzaminacyjnej przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną dokonali w dniu 23 grudnia 2014r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Pan Mariusz Dobrzeniecki oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB Pan Andrzej Stasiorowski.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili :
– Pan Paweł Papke Poseł na Sejm RP;
– Pani Wioletta Śląska-Zyśk Wicemarszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego;
– Pani Halina Zaborowska-Boruch Zastępca Prezydenta
Miasta Olsztyna;
– Pan prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki Prorektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
– Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski
Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
– Pan Maciej Kotarski Warmińsko-Mazurski Inspektor
Nadzoru Budowlanego;
– Pan Marek Wójciak Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie.

DSC_2388DSC_2385DSC_2399DSC_2400DSC_2414DSC_2410