W-MOIIB rozpoczyna cykl spotkań w terenie

Szanowni Członkowie W-MOIIB  !

W imieniu Zespołu ds. współpracy z samorządami i administracją rządową Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zapraszam na spotkania członków W-MOIIB z przedstawicielami komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych.
Celem spotkań jest pozyskanie informacji od lokalnych środowisk, członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań ustawowych. Skonsolidowanie pozyskanej wiedzy podczas spotkań i przekazanie ich przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym.
Liczymy, że Państwa obecność i zaangażowanie w naszych spotkaniach przyczyni się do ulepszania „komunikacji” na linii członkowie W-MOIIB a administracja i władze lokalne.

Kolejne spotkanie dla miast i powiatów Iława, Nowe Miasto Lubawskie odbędzie się w dniu 09.03.2015r. (poniedziałek)
o godzinie 16.30 w Spółdzielni Mieszkaniowej „PRACA”, Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka” sala nr 10 (parter), ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1A w Iławie.

Z poważaniem :
Z-ca Przewodniczącego Rady
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
inż. Marian Zdunek

Kolejne spotkania – kliknij link