Uprawnienia budowlane w XXXI sesji egzaminacyjnej wręczone!

W dniu 09 lipca 2018 r. o godzinie 16.00 w sali konferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
XXXI sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa trwała w dniach 18 – 30 maja 2018 r. Do egzaminów w 6 specjalnościach (konstrukcyjno – budowlana, drogowa, mostowa. elektryczna, sanitarna i telekomunikacyjna) przystąpiło łącznie 141 osób, z czego 101 osób uzyskało wyniki pozytywne. Dotychczas OKK W-MOIIB nadała 2548 uprawnień budowlanych.
Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyna, Maciej Kotarski – Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Robert Wójcik – Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. inż. Joanna Rodziewicz – Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i mgr inż. arch. Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izy Architektów RP. List gratulacyjny przesłał również Poseł na Sejm RP Mirosław Pampuch.
13 osób które osiągnęły bardzo wysokie wyniki na egzaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz izbowe upominki.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!