Składanie wniosków na sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane II/2018

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ogłasza termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w sesji egzaminacyjnej II/2018 – 23.11.2018 r., godz. 10.00.

Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych (wraz z dokumentami) można składać osobiście w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB (pokój nr 213) oraz przesyłać pocztą  na  adres: Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532  Olsztyn od dnia 13 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2018 r.