Ostatnie wolne miejsca na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o. Olsztyn
zaprasza na

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Sesja wiosenna I/2023 –  egzamin w dniu 26.05.2023 r.

 • kurs w trybie hybrydowym
TERMINY ZAJĘĆ:  

22 – 23.04.2023zajęcia on-line
06 – 07.05.2023 – zajęcia stacjon.
13 – 14.05.2023 – zajęcia on-line
20 – 21.05.2023 – zajęcia stacjon.
MIEJSCE:  

zajęcia stacjonarne (2 weekendy): siedziba W-MOIIB  

zajęcia on-line (2 weekendy): platforma Microsoft Teams

w specjalnościach:

 • KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
 • INŻYNIERYJNEJ :
  • mostowej
  • drogowej
 • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
  • telekomunikacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kurs@pzitbolsztyn.pl


Karta zgłoszenia uczestnictwa
tutaj

Cena: 2.000,00 zł.

(możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn

mBank 37 1140 2004 0000 3002 7906 2392

Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa należy wysłać na adres e-mail: kurs@pzitbolsztyn.pl

Organizowany przez PZITB o.Olsztyn kurs daje gwarancję jakości. Prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Dodatkowe informacje tel: 508-165-512
lub e-mail:  kurs@pzitbolsztyn.pl

Nie zwlekaj – to ostatnia chwila na zapisy !!!

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Organizator kursu zastrzega możliwość zmiany formy, miejsca, daty lub odwołania kursu w całości.
 2. W sytuacji braku wymaganej liczby chętnych osób, organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania kursu.