Spotkaliśmy się w Bartoszycach

W dniu 21.03.23r. przedstawiciele W-MOIIB spotkali się z członkami W-MOIIB z powiatu bartoszyckiego oraz władzami lokalnego samorządu i przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej. Na zaproszenie przybyli Burmistrz Bisztynka, Starosta powiatu bartoszyckiego, Naczelnik Wydziału architektury i budownictwa Starostwa bartoszyckiego oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Spotkanie podzielone było na 3 części : Wprowadzenie, omówienie idei spotkań, statystyki z dotychczas odbytych spotkań w powiatach, przedstawienie działań PIIB na szczeblu krajowym. Druga część to informacje bieżące z prac i działalności W-MOIIB (m.in. szkolenia, integracja, pomoc materialna, odznaczenia, większe wydarzenia, komunikacja – strona internetowa, Facebook, wydawnictwo ). Część trzecia poświęcona była dyskusji na temat potrzeb lokalnych i oczekiwań członków wobec Izby oraz określeniu styku współpracy członków W-MOIIB z samorządem lokalnym.