Termin składania dokumentów na uprawnienia – zarejestruj wniosek online

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w celu złożenia dokumentów na uprawnienia budowlane najpierw należy zalogować się do portalu PIIB w celu rejestracji wniosku i umówienia spotkania w biurze Warmińsko – Mazurskiej OIIB (należy wybrać termin i godzinę spotkania). Rejestracja wniosku o nadanie uprawnień budowlanych przeprowadzana jest na Portalu PIIB.

Osoby, które nie są członkami Izby powinny w pierwszej kolejności zarejestrować konto na Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata) podając podstawowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer pesel). Na podany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie wysyłany jest link w celu aktywacji konta. Po zalogowaniu się do Portalu PIIB użytkownik może zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.

Czynni członkowie Izby, aby zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych powinni zalogować się do Portalu PIIB na swoje konto członkowskie (https://portal.piib.org.pl/).

W trakcie rejestracji wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w pierwszym kroku należy podać adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy). Na podstawie podanego kodu pocztowego system sam określi Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. W kolejnym kroku wypełniamy formularz rejestracji wniosku i klikamy zatwierdź. Wybieramy termin złożenia dokumentów. Potwierdzenie wybranego terminu kończy proces rejestracji wniosku.

Uwaga! W trakcie wpisywania adresu zamieszkania prosimy o uważne podawanie danych ponieważ na podstawie wpisanego kodu pocztowego system automatycznie wybiera odpowiednią Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Po przejściu do kolejnego etapu rejestracji wniosku nie ma możliwości cofnięcia się do formularza z danymi miejsca zamieszkania czy też zmiany przypisanej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Uwaga! Wnioski zarejestrowane w systemie (Portal PIIB) należy złożyć również w wersji papierowej w biurze Izby. Dotyczy wniosków o nadanie uprawnień budowlanych jak i wniosków o ponowny egzamin!

Terminy składania wniosków:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko -Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz o ponowny egzamin będą przyjmowane w terminach:

  1. wnioski o nadanie uprawnień budowlanych (pobierz ) w sesji wiosennej 2022 r. w terminie od 1 do 14 lutego 2022 r.
  2. wnioski o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane (pobierz ) w sesji wiosennej 2022 r. w terminie od 15 do 28 lutego 2022 r.

Przewiduje się, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2022 r. odbędzie się 27 maja 2022 r.

Komplet dokumentów (sprawdź) należy składać w teczce!

Przypominamy, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz wnioski o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane należy składać w terminach wyznaczonych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Warmińsko – Mazurską OIIB.

Zarówno wnioski o nadanie uprawnień budowlanych jak i wnioski o ponowny egzamin złożone po wyznaczonych terminach na daną sesję egzaminacyjną będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej.