Konkurs plastyczny dla dzieci z okazji 20-lecia W-MOIIB

W tym roku Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa obchodzą 20 lat istnienia. Jednym ze sposobów uczczenia tego wydarzenia jest organizowany przez W-MOIIB konkurs plastyczny dla dzieci i wnuków członków naszej Izby. Serdecznie zapraszamy do udziału i z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia!

Poniżej informacja od naszego Przewodniczącego Rady W-MOIIB – Mariusza Dobrzenieckiego:

Szanowni Członkowie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Z uwagi na duże zainteresowanie Naszych małych artystów ostatnim konkursem plastycznym, postanowiłem długo nie czekać i z przyjemnością zaprosić wszystkie Dzieci i Wnuki członków W-MOIIB do wzięcia udziału w kolejnym konkursie plastycznym. Tym razem konkurs organizujemy z okazji przypadającego na ten roku Jubileuszu 20-lecia istnienia Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Prace przesyłane w ramach konkursu powinny być:

  • tematycznie związane z budownictwem i 20-leciem W-MOIIB,  
    – wykonane TYLKO za pomocą farb, kredek lub flamastrów – użycie innych technik, np. wyklejenie watą czy przyklejenie budynku z klocków, uniemożliwi drukarni przeniesienie dzieła na papier (w celu sporządzenia pamiątkowej grafiki),
  • SAMODZIELNIE (!) namalowane przez Dzieci w wieku od 3 do 12 lat,
  • w formacie A4 – imię i wiek autora należy wpisać na pracy (pozostałe dane umieszczamy na karcie zgłoszeniowej)
  • na pracy plastycznej umieszczamy również napis:

 „20 lat Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2002 – 2022”. 

Każdy z uczestników konkursu otrzyma drobny słodki upominek, a autor zwycięskiej pracy otrzyma niespodziankę w postaci nagrody rzeczowej.

Zwycięzca oraz wyróżnieni uczestnicy wraz z opiekunami, za udział w konkursie, otrzymają również zaproszenie na Uroczystą Galę z okazji 20 – lecia W-MOIIB, która odbędzie się 24 lutego 2022 r., (czwartek) o godz. 18:00 w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Warto więc chwycić za pędzel czy kredkę! Dzieciaki, ujawnijcie nam swój artystyczny talent!!!! 😊

Mamy nadzieję, że konkurs zostanie przez wszystkich pozytywnie odebrany i że „Nasze Dzieciaki” chętnie wezmą w nim udział. Zwycięski rysunek/malunek/wiekopomne dzieło zostanie przeniesiony w drukarni na papier i w ten oto sposób otrzymamy niepowtarzalną, wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju pamiątkową grafikę z okazji naszego Jubileuszu!

Prace w oryginale prosimy przesyłać lub dostarczać osobiście do biura Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, z dopiskiem na kopercie  „Jubileusz 20-lecia W-MOIIB” do dnia 16.01.2022 r.

Prosimy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu i niezbędnymi dokumentami:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Oświadczenie

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Mariusz Dobrzeniecki 
Przewodniczący Rady
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa