Termin składania dokumentów na uprawnienia budowlane w sesji II/2020 – zarejestruj wniosek online – wydłużamy termin przyjmowania wniosków!!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w celu złożenia dokumentów na uprawnienia budowlane najpierw należy zalogować się do portalu PIIB w celu rejestracji wniosku  (dostępny od 24.06.2020r.) i umówienia spotkania w biurze Warmińsko-Mazurskiej OIIB (należy wybrać termin i godzinę spotkania).

Osoby, które nie są członkami Izby, powinny w pierwszej kolejności zarejestrować konto na Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata) podając podstawowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer pesel). Na podany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie wysyłany jest link w celu aktywacji konta.
Po zalogowaniu się do Portalu PIIB użytkownik może zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.

Czynni członkowie Izby, aby zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, powinni zalogować się do Portalu PIIB na swoje konto członkowskie. (https://portal.piib.org.pl/).

W trakcie rejestracji wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w pierwszym kroku należy podać adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy). Na podstawie podanego kodu pocztowego system sam określi Okręgową Komisję Kwalifikacyjną.
W kolejnym kroku wypełniamy formularz rejestracji wniosku i klikamy zatwierdź. Wybieramy termin złożenia dokumentów. Potwierdzenie wybranego terminu kończy proces rejestracji wniosku.

  • Uwaga! W trakcie wpisywania adresu zamieszkania prosimy o uważne podawanie danych ponieważ na podstawie wpisanego kodu pocztowego system automatycznie wybiera odpowiednią Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Po przejściu do kolejnego etapu rejestracji wniosku nie ma możliwości cofnięcia się do formularza z danymi miejsca zamieszkania czy też zmiany przypisanej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
  • Uwaga! Wnioski zarejestrowane w systemie (Portal PIIB) należy złożyć również w wersji papierowej w biurze Izby. Dotyczy wniosków o nadanie uprawnień budowlanych jak i wniosków o ponowny egzamin!

Terminy składania wniosków w sesji II/2020

Okręgowa Komisji Kwalifikacyjna W-M OIIB zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr II/2020


 od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2020 r.


Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych (wraz z wymaganymi dokumentami) przyjmowane będą w biurze (pokój nr 213) Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie w godz. 08.00 – 15.00.


Zapraszamy również do konsultacji telefonicznych w/w godzinach:
W-MOIIB . tel. 89 522 29 95


DOKUMENTY MOŻNA TEŻ PRZESYŁAĆ POCZTĄ DO DNIA 15 LIPCA BR.
(liczy się data stempla pocztowego) NA ADRES:


Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Plac Konsulatu Polskiego 1,
10-532 Olsztyn.


Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji II/2020 –

4 grudnia 2020r. 

Wykaz wzorów dokumentów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE/ INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE