HARMONOGRAM EGZAMINU PISEMNEGO w sesji I/2020 w dniu 04 września 2020 r.

HARMONOGRAM  EGZAMINU PISEMNEGO  

w sesji I/2020

w dniu 04 września 2020 r.

  • 04 września 2020 r. godz. 9ºº egzamin pisemny w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
  • 04 września 2020 r. godz. 14ºº egzamin dla pozostałych specjalności: hydrotechnicznej, drogowej, kolejowej KOB,  kolejowej SRK, mostowej, sanitarnej, elektrycznej.
  • Wszystkie sale egzaminacyjne mieszczą się w budynku NOT, siedziba W-MOIIB, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
  • Szczegółowy przydział sal otrzymali Państwo w zawiadomieniach o dopuszczeniu do egzaminu. Prosimy o sprawdzenie sal przed przybyciem na egzamin.
  • Prosimy pamiętać o zabraniu dowodów osobistych!

Poniżej ogólne wytyczne w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego:

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/WYTYCZNE-sesja-egz.-26.02.2021-.pdf

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminu pisemnego z podziałem na sale:

  • godz. 9:00

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/HARMONOGRAM-EGZAMINU-pis.-26-lutego-2021-GODZ.09.00.pdf

  • godz. 14:00

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/HARMONOGRAM-EGZAMINU-pis.-26-lutego-2021-GODZ.14.00.pdf