Szkolenie ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW

Szanowni Członkowie,
Z przyjemnością informujemy, że została już uruchomiona rejestracja na szkolenia towarzyszące 20-tym Międzynarodowym Targom ELEKTROTECHNIKA 2023 i 30-tym Międzynarodowym Targom ŚWIATŁO 2023.
Targi odbędą się w Warszawie, w dniach 15-17 marca 2023, w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14.

Szkolenia obejmują problematykę związaną z szeroko pojętą elektrotechniką, teletechniką oraz oświetleniem i OZE.
Do tego dojdą tematy prawne związane z błędami projektowymi, błędami w zawieranych umowach oraz udzielaniem gwarancji oraz bardzo istotne zagadnienia związane z cyfryzacją procesu budowlanego.

Tegoroczna tematyka szkoleń została specjalnie dobrana do aktualnych potrzeb wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej, jak i ogromnej ilości zmian w przepisach.
Wiem, że trudno jest zadowolić wszystkich, ale myślę, że tematy zainteresują osoby związane zarówno z projektowaniem jak i wykonawstwem i eksploatacją.


Specjalne szkolenie: ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW skierowane jest do władz gmin i powiatów oraz przedstawicieli jednostek podległych samorządom.

Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń jest starannie dobrane grono prelegentów, do którego dołączyli również przedstawiciele UOKiKu, którzy omówią obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dodatkowo, przez trzy dni targowe, prowadzone będą praktyczne warsztaty z programowania przekaźników oraz warsztaty z badania parametrów elektrycznych paneli fotowoltaicznych i badania ochrony przeciwporażeniowej stacji ładowania samochodów elektrycznych.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymaga jednak indywidualnego zarejestrowania się każdego uczestnika.
Liczba miejsc niestety jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegółowy program wszystkich szkoleń znajduje się TUTAJ lub na www.elektroinstalacje.pl
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymaga jednak indywidualnego zarejestrowania się każdego uczestnika..


WARTO SKORZYSTAĆ – ZAPRASZAMY!


15 marca 2023

Szkolenie 1. Skuteczna Instalacja Odgromowa i Przeciwprzepięciowa. ZAPISZ SIĘ

Szkolenie 2. Instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych i o różnym przeznaczeniu oraz charakterze, w tym w hotelach i szpitalach oraz ośrodkach wypoczynkowych i rehabilitacyjnych. ZAPISZ SIĘ

Szkolenie 3. Co nowego w oświetleniu – wymagania, rozwiązania, badania – kompendium wiedzy dla projektanta, producenta, sprzedawcy i kontrolera. ZAPISZ SIĘ

Szkolenie 4. ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW, Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych organizowane pod patronatem i we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich RP. ZAPISZ SIĘ

Szkolenie 5. Roszczenia wobec projektantów w świetle prawa budowlanego i cywilnego – błędy projektowe, błędy w zawieranych umowach, udzielanie gwarancji przez projektantów, wzór umowy. ZAPISZ SIĘ

Praktyczne warsztaty – stoisko E15 hala 3 firmy RELPOL
11:30 – 12:30 „Przekaźniki – jak rozwiązywać problemy z załączaniem oświetlenia”. ZAPISZ SIĘ
13:00 – 14:00 „Przekaźniki w technologii Push-in – jak szybciej obszyć rozdzielnię elektryczną”. ZAPISZ SIĘ

Praktyczne warsztaty – stoisko C4, hala 3 firmy SONEL
11.30 – 12.30 Badanie parametrów elektrycznych panelu fotowoltaicznego miernikiem MPI-540-PV –rejestracja
13.00 – 14.00 Badanie ochrony przeciwporażeniowej stacji ładowania samochodów elektrycznych (AC) miernikiem MPI-540 z wykorzystaniem adaptera EVSE-01 – rejestracja

16 marca 2023

Szkolenie 6. Prace pod napięciem, Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Bezpieczeństwa w Elektryce SEP. ZAPISZ SIĘ

Szkolenie 7.
DZIEŃ MAZOWIECKIEGO INŻYNIERA BUDOWNICTWA, Cyfryzacja procesu budowlanego, najnowsze rozwiązania techniczne. ZAPISZ SIĘ
Kompendium wiedzy dla projektantów, instalatorów, przedstawicieli energetyki, firm wykonawczych, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, podmiotów sprawujących nadzór i kontrolę w energetyce i budownictwie.

Szkolenie 8. Instalacje elektryczne i energetyczne. Sesja 1, Poradnik projektanta, kierownika robót i wykonawcy prac elektrycznych. ZAPISZ SIĘ

Szkolenie 9.
Projektowanie oświetlenia zewnętrznego –wymagania oświetleniowe, wybór narzędzi, jak ocenić rezultaty. ZAPISZ SIĘ

Praktyczne warsztaty
– stoisko E15 hala 3 firmy RELPOL
11:30 – 12:30 „Przekaźniki – jak rozwiązywać problemy z załączaniem oświetlenia” ZAPISZ SIĘ
13:00 – 14:00 „Przekaźniki w technologii Push-in – jak szybciej obszyć rozdzielnię elektryczną”. ZAPISZ SIĘ

17 marca 2023

Szkolenie 10. Instalacje elektryczne i energetyczne. Sesja 2, Poradnik projektanta, kierownika robót i wykonawcy prac elektrycznych. ZAPISZ SIĘ

Praktyczne warsztaty – stoisko E15 hala 3 firmy RELPOL
11:30 – 12:30 „Przekaźniki – jak rozwiązywać problemy z załączaniem oświetleniaZAPISZ SIĘ