Asysta Prawna dla Inżyniera

Razem z naszym partnerem – ubezpieczycielem Ergo Hestia – uruchomiliśmy program „Asysta Prawna dla Inżyniera”.

Każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od dzisiaj może uzyskać pomoc prawną w ramach swojego ubezpieczenia OC. Zakres pomocy obejmuje problemy prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera budownictwa. W szczególności prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w zakresie zgodności umów związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie. Członkowie Izby znajdą tam również informacje dotyczące ochrony danych osobowych w obszarach pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ergo Hestia dla lepszej obsługi inżynierów zapewnia zainteresowanym specjalny dedykowany numer telefonu 587 663 336 oraz adres mailowy: asystaprawnapiib@ergohestia.pl

Asysta prawna dostępna jest w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku. Do uzyskania porady potrzebny jest jedynie numer polisy – 436000309376, swoje dane osobowe i nr członkowski PIIB – wszystkie te informacje dostępne są w razie potrzeby w portalu członkowskim lub aplikacji PIIB.