Szkolenie online członków OSD i OROZ Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z KSD i KROZ PIIB

W dniu 01.07.2020 r. w siedzibie W-MOIIB z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyło się szkolenie online dla członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB oraz Radców Prawnych i osób obsługujących prace w/w organów.