Szkolenie członków OSD i OROZ Mazowieckiej i Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniach 27-28 września 2019r. w malowniczo położonym Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się szkolenie członków Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej i Warmińsko – Mazurskiej OIIB oraz Radców Prawnych i osób obsługujących prace w w/w organach.