Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 PWSZ w Elblągu

27 września 2019 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020.

Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa podczas uroczystości reprezentował Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB Janusz Nowak.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, przedstawiciele instytucji pożytku publicznego, biznesu i administracji, władze współpracujących uczelni oraz studenci rozpoczynający studia w PWSZ w Elblągu. Swoją obecnością zaszczycił nas prof. dr hab. inż. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystość rozpoczęła się krótką projekcją podsumowującą projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, po której przemówienie wygłosił Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Kolejno głos zabrali zacni Goście.

Po przemówieniach przyszła chwila na wręczenie odznaczeń państwowych. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została dr Irena Sorokosz, Krzyżem Srebrnym – mgr Henryka Szumna, Brązowym – mgr inż. Bohdan Niemirycz. Prof. dr hab. Ewa Szatan otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano dr Joannie Nowak za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wszystkie odznaczenia wręczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski.

Następnie przyszedł czas na wyróżnienie najlepszych absolwentów kierunku Budownictwo. Nagrody ufundowane przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wręczył mgr inż. Janusz Nowak, Zastępca Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wyróżnieni absolwenci to: inż. Marta Biegaj i inż. Igor Ziorkowski.

Najważniejszym punktem Inauguracji była immatrykulacja, podczas której ślubowanie złożyli studenci I roku wszystkich kierunków. Tegoroczny wykład inauguracyjny zatytułowany „Koniec mitu sektora MSP” wygłosił prof. dr hab. Piotr Dominiak. Oprawę muzyczną przygotował Akademicki Chór PWSZ w Elblągu pod dyrekcją dr Anny Grodziewicz-Cernuto. Studenci odśpiewali tradycyjne pieśni towarzyszące Inauguracji:  Hymn PolskiGaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia.