Szkolenia w listopadzie

Szanowni Państwo,

Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w seminarium podnoszącym kwalifikacje zawodowe:
1. „Geosyntetyki – optymalizacja zasad projektowania i wykonawstwa.
Wzmacnianie nasypów drogowych wraz z ich odwadnianiem. Zasady projektowania i wykonawstwa (mgr inż. Piotr Jermołowicz)” – 15 -16.11.2016 r. Olsztyn
2. „Geosyntetyki – optymalizacja zasad projektowania i wykonawstwa.
Wzmacnianie nasypów drogowych wraz z ich odwadnianiem. Zasady projektowania i wykonawstwa (mgr inż. Piotr Jermołowicz)” – 17 -18.11.2016 r. Elbląg

Rezerwacja miejsc w biurze W-MOIIB drogą mailową na adres: szkolenia@wam.piib.org.pl lub pod numerem telefonu: (89) 523 76 40 do dnia 10.11.2016 r. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względów organizacyjnych prosimy o podawanie numerów telefonów kontaktowych. Udział w szkoleniach i seminariach jest bezpłatny i mogą w nich brać udział członkowie Izby, którzy mają uregulowane składki członkowskie.