Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych w sesji I/2022

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych w sesji I/2022 (28.05 – 21.06.2022 r.). Zapraszamy do zapoznania się. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem W-MOIIB pod numerem telefonu 89 522-29-95 lub mailowo okk@wam.piib.org.pl

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH


Zasady przeprowadzania egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane        
                        

1. Każdy zdający ma czas do 25 min. na przygotowanie się do odpowiedzi.

2. Czas przygotowania i udzielania odpowiedzi nie może przekraczać 60 minut.

3. Przy przygotowaniu się do odpowiedzi zdający może korzystać z własnych norm i przepisów prawnych wyłącznie w wersji drukowanej. Izba nie zapewni dostępu do ww. aktów w wersji elektronicznej.

4. Przebieg egzaminu jest nagrywany.

5. Zdający odpowiada na pytania w dowolnej kolejności .

6. Stosowanie jakichkolwiek własnych urządzeń elektronicznych w czasie przygotowywania się lub udzielania odpowiedzi powoduje automatyczne zakończenie egzaminu z wynikiem negatywnym.