Listy osób zdających egzamin ustny (pozytywne wyniki egzaminu pisemnego)

Podczas przygotowania do egzaminu ustnego zdający  korzysta wyłącznie z przyniesionych przez siebie na egzamin materiałów egzaminacyjnych w formie drukowanej – papierowej (teksty aktów prawnych, Polskie Normy oraz Eurokody).

Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

Inżynieryjna drogowa

Instalacyjna elektryczna

Inżynieryjna hydrotechniczna

Inżynieryjna mostowa

Instalacyjna sanitarna

Instalacyjna telekomunikacyjna

Konstrukcyjno-budowlana

KOB