Spotkanie w ramach współpracy

W dniu 27.07.2022r. Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Jarosław Kukliński spotkał się z Okręgowym Inspektorem Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie Jarosławem Kowalczykiem. Celem spotkania były rozmowy na temat kontynuowania współpracy.