Publikacja w Dzienniku Ustaw – ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

26 lipca br. w Dzienniku Ustaw nastała wyczekiwana publikacja ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1557): https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1557 Odnośnik otworzy się w nowym oknie.

Nowe przepisy wprowadzają szereg nowoczesnych rozwiązań w procesie budowlanym, poniżej przypominamy najważniejsze z nich:

Elektroniczny Dziennik Budowy (system EDB):

System EDB (Elektroniczny Dziennik Budowy) został zrealizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dziennik budowy jest bowiem najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Rejestruje się w nim przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem i mogących mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki. Dziennik budowy jest też narzędziem pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. W dzienniku zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. System EDB umożliwia realizację wszystkich tych czynności online.

Najważniejsze zalety systemu EDB:

 • występowanie z wnioskiem o wydanie dziennika budowy oraz jego składanie wraz z wnioskiem o pozwolenie na używanie inwestorzy zrealizują 100% online w systemie EDB
 • zarządzanie procesem budowlanym, dodawanie uczestników procesu i wyznaczanie czasu pracy z poziomu aplikacji
 • wszyscy uczestnicy procesu budowlanego otrzymają możliwość wglądu wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca
 • aplikacja EB będzie działać także w trybie offline
 • będzie dostępna wersja  webowa uruchamiana za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej i (w pełni darmowa) wersja mobilna do pobrania ze sklepów Apple Store i Google Play

Papierowa, tradycyjna forma prowadzenia dziennika budowy będzie dostępna dla inwestorów do 2030 r., po czym nastąpi przejście na formę wyłącznie elektroniczną.

Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej

Elektroniczna książka obiektu budowlanego jest aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów w następującym zakresie:

 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyzy i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

System zostanie wdrożony z początkiem 2023 r. i jest projektem, który – podobnie jak Elektroniczny Dziennik Budowy – docelowo ma być realizowany w 100 % cyfrowo. Od 2027 r. będzie dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB)

System e-CRUB to zupełnie nowe oprogramowanie, które zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System jest zarządzany na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Od strony interakcji z użytkownikami wyszukiwarka w przejrzysty sposób pozwoli inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawniania. To samo od systemu otrzymuje urzędnik weryfikujący dane tych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru zostanie zautomatyzowana.

Zalety nowego systemu e-CRUB:

 • Obywatele korzystający z usług osób posiadających uprawienia budowlane będą mogli szybko sprawdzić ich uprawnienia,
 • Organy będą mogły w prosty sposób zweryfikować w aplikacji dane osób pełniących samodzielne funkcje techniczne,
 • Osoby ubiegające się o uprawniania budowlane nie będą czekać na decyzję GUNB

System pobiera dane bezpośrednio z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień budowlanych poprzez API.

Portal e-Budownictwo

Portal e-Budownictwo będzie rozbudowaną wersją obecnie już funkcjonującej i coraz bardziej popularnej strony https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ Odnośnik otworzy się w nowym oknie Odnośnik otworzy się w nowym oknie Odnośnik otworzy się w nowym oknie, w które inwestorzy już teraz mają dostęp do 26 wniosków i zgłoszeń w procesie inwestycyjno-budowlanym i mogą sprawdzić status swojego wniosku.

Celem serwisu e-Budownictwo jest:

 • podwyższenie standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym
 • uruchomienie narzędzia komunikacji z urzędem w trudnej sytuacji pandemicznej.
 • udostępnienie ujednoliconych formularzy na jednej platformie – wygodnej dla użytkownika,
 • oszczędność czasu dla inwestorów – załatwianie spraw bez wychodzenia z domu
 • redukcja zużycia papieru w administracji (skala to 22,5 tys. ton dla jednej procedury pozwolenia na budowę rocznie)  ​​​​​​​

Cechy przyszłego portalu e-Budownictwo:

 • bramka dostępu do wszystkich systemów GUNB
 • interaktywny przewodnik analizujący potrzeby i prowadzący użytkownika “za rękę” do konkretnej usługi lub wniosku,
 • rozbudowana sekcja “Pytań i odpowiedzi”
 • formularz kontaktowy / infolinia / automatyczny helpdesk
 • konto użytkownika
 • docelowo jedno logowanie do wszystkich usług GUNB za pośrednictwem login.gov.pl
 • lista polecanych stron/linków związanych z budownictwem
 • opcjonalnie konto dla organów (inny widok portalu i treść dla organów)

Źródło : GUNB