Spotkanie W-MOIIB z władzami miasta Elbląga oraz przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej. Członkowie W-MOIIB w Elblągu szkolą się i integrują.

W dniu 25.10.18r. odbyło się w Hotelu Nowa Holandia w Elblągu spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z przedstawicielami władz miasta Elbląga oraz przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej powiatów elbląskiego i sąsiadującego nowodworskiego.
Gości przywitał Władysław Bielski członek Okręgowej Rady W-MOIIB jednocześnie Przewodniczący Zespołu Ds. Współpracy z Samorządami i Administracją Rządową, z inicjatywy, którego zorganizowane zostało spotkanie w ramach rozpoczynającego się kolejnego cyklu spotkań W-MOIIB z władzami powiatów w województwie oraz członkami z terenu powiatów mające na celu zacieśnianie więzi i ujednolicanie stanowisk w interpretacji przepisów na płaszczyźnie członkowie W-MOIIB a administracja.
Władysław Bielski przywitał lokalnych gospodarzy spotkania Janusza Nowaka Z-cę przewodniczącego Rady W-MOIIB, Annę Szymańską Członka Okręgowej Rady W-MOIIB jednocześnie pracującej w Zespole Ds. Współpracy z Samorządami i Administracją Rządową W-MOIIB oraz w Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego W-MOIIB oraz Andrzeja Stasiorowskiego Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.
Jako pierwszy głos zabrał Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląga.
W spotkaniu uczestniczyli: Nadzór powiatowy w Elblągu, Delegatura Urzędu Konserwatora Zabytków w Elblągu, Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, przedstawiciele Urzędu Miasta w Elblągu, Dyrektor Departamentu Inwestycji UM w Elblągu, Kierownik Departamentu Inwestycji UM w Elblągu, Geodeta Miejski, Wydział Architektury Starostwa w Elblągu oraz Państwowy Inspektorat Sanitarny. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele z samorządów i organów powiatu nowodworskiego.

O godz. 12.00 rozpoczęło się szkolenie dla członków W-MOIIB oraz pracowników administracji składające się z 2 części p.t. :

„Zakończenie budowy zgodnie z prawem budowlanym” cz. 1 prowadzący: Andrzej Stasiorowski

„Zakończenie budowy zgodnie z prawem budowlanym” cz. 2 prowadzący: Przemysław Siagło PSP w kontekście odbiorów prowadzonych przez „Strażaków”

Po zakończeniu szkolenia odbyło się spotkanie integracyjne podczas którego nie zabrakło ciekawych konkursów z nagrodami ufundowanych przez W-MOIIB i sponsorów. Spotkania integracyjne są zawsze okazją do poznania siebie nawzajem i prowadzenia wielu owocnych dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i owocne dyskusje oraz osobom biorącym udział w przygotowaniach i organizacji.