Spotkanie Forum Zawodów Zaufania Publicznego na Warmii i Mazurach

W dniu 19.10.18r. odbyło się spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

Podczas spotkania podniesione zostały następujące zagadnienia w 3 panelach:

Panel I: Jak przeciwdziałać przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym?.

Panel II: Wykonanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz usunięcie wzmianki o ukaraniu – aspekty praktyczne.

Panel III: Solidarność zawodowa a postępowanie dyscyplinarne. Aktualne problemy wynikające z prowadzonych postępowań przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym – teoria i praktyka.

Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentują:

Mariusz Dobrzeniecki – Przewodniczący Rady W-MOIIB

Jacek Zabielski – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB w roli moderatora

Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator reprezentująca Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB

Marian Zdunek – Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB