Spotkanie z członkami W-MOIIB w Ełku

Dnia 18 kwietnia 2016 r., o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie członków W-MOIIB z przedstawicielami komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych, obejmujących powiat i miasto Ełk. Celem spotkania było pozyskanie informacji od lokalnych środowisk, członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań ustawowych. Na spotkaniu oprócz 16 członków W-MOIIB byli również obecni: Prezydent Miasta Ełk Pan Tomasz Andrukiewicz oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Andrzej Ignatowicz. W trakcie spotkania przeprowadzone zostało krótkie seminarium nt. „Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane” przez Pana Andrzeja Stasiorowskiego.

Pozyskanie wiedzy podczas spotkania i przekazanie jej przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym pomoże w ulepszaniu komunikacji na linii członkowie W-MOIIB a administracja i władze lokalne.

Ełk Ełk 2 Ełk 3 Ełk 4