Wyjazd techniczny Elbląg – Buczyniec, 14 maj 2016 r.

Szanowni Państwo,

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego informuje o zaplanowanym wyjeździe technicznym dla członków W-MOIIB –  rejs statkiem przez KANAŁ ELBLĄSKI (Elbląg – Buczyniec).

Planowany termin wyjazdu: 14 maj 2016 r. (sobota), wyjazd spod TESCO, ul. Pstrowskiego 16 w Olsztynie, godz. 08.00  (zbiórka o godz. 07.45)

Dla członków W-MOIIB wyjazd z Elbląga o godz. 07.30 spod PWSZ, al. Grunwaldzka 137 (grupa z Elbląga dołącza do autokaru z Olsztyna w Ostródzie)

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 20,00 zł. (ubezpieczenie NNW na czas wyjazdu, częściowa opłata za transport). Wpłaty należy dokonywać  po uzyskaniu w Biurze W-MOIIB potwierdzonej rezerwacji miejsca na liście uczestników (na konto bankowe W-MOIIB nr 20 2030 0045 1110 0000 0045 6130, tytułem „KANAŁ ELBLĄSKI”)

Przejeżdżamy wzdłuż pododcinka „B” – „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK16

UCZESTNICY MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻENI W KASKI OCHRONNE, KAMIZELKI ODBLASKOWE ORAZ OBUWIE ROBOCZE. ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA SPRZĘTU OCHRONNEGO.

Limit miejsc 50

Osoby chętne zapraszamy do zapisów pod nr tel. (89) 523 76 40

PROGRAM

5 min skrót: https://www.youtube.com/watch?v=j1cH-hl0A9Q