Spotkania rowerowe nie są nam obce – jesienią na rowerach. Śladami Prusów.

W dniu 03.10.2020 o godz. 10:00 spod siedziby W-MOIIB w Olsztynie, wyruszyła 26-osobowa grupa rowerzystów (ogółem 32 uczestników – pozostali dotarli na miejsce niezależnie), składająca się z członków izby i ich rodzin. W grupie były dwie rodziny z dwójką dzieci. Najmłodszy uczestnik, który dzielnie pokonał trasę miał 6 lat. Trasa wycieczki wiodła Olsztyńską Łynostradą – Wieś Sądyty – Grodzisko Pruskie – Elektrownia Wodna Łyna – Warmińska Łynostrada – Osada Kozacka ATAMAN nad Jez. Tyrsko.
W miejscu gdzie dawniej była wieś Sądyty spotkaliśmy Panią Alicję Dobrosielską ze Stowarzyszenia Pruthenia, która opowiedziała uczestnikom ciekawą historię o wsi Sądyty, pokazała miejsce, gdzie znajdowało się grodzisko pruskie oraz opowiedziała legendę o Diabelskim Moście, którego podpory możemy do dzisiaj zobaczyć w wodach rzeki Łyny. Po tak sporej dawce interesujących informacji historycznych grupa przejechała czerwonym szlakiem Olsztyńską Łynostradą przez most na rzece Wadąg – obok elektrowni wodnej Łyna w kierunku Oczyszczalni Ścieków przy ul. Leśnej – Warmińską Łynostrdą – os. Redykajny – Jez. Żbik (Tyrsko) – Osada ATAMAN. Łączny dystans wyniósł 12 km plus powrót 10 km.
Po wspólnym zdjęciu u wrót ATAMANA uczestników wycieczki przywitał kozacki strażnik, który zaprosił na ciepły posiłek. Po regeneracji sił odbył się konkurs strzelecki z łuku. Najlepsi zawodnicy i dwie rodziny z dziećmi otrzymali upominki ufundowane przez W-MOIIB. Następnie odbył się konkurs strzelecki z broni pneumatycznej w klasie kaliber 4,5 mm, w którym najlepszym strzelcem okazał się kol. Marek, drugie miejsce zajęła kol. Sylwia, a trzecie kol. Zbigniew. Po uroczystym wręczeniu nagród i tradycyjnym zdjęciu pamiątkowym, uczestnicy zostali zaproszeni do konkurów i zabaw grupowych. Punktem kulminacyjnym spotkania był występ członka zespołu HORPYNA i wspólny śpiew. Pogoda dopisała i wszyscy zadowoleni oraz uśmiechnięci przyjechali rowerami do domu.
Dziękujemy Pani Alicji ze Stowarzyszenie Pruthenia za ciekawe przedstawienie historii Prusów oraz oprowadzenie po grodzisku pruskim.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w wycieczce.

Gratulujemy najmłodszym rowerzystom wytrwałości oraz sprawności zwycięzcom konkursów.