Spotkania ze studentami – ciąg dalszy

W dniu 07 grudnia 2018r. po raz kolejny cyklicznie Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w spotkaniu ze studentami III roku na Kierunku: Budownictwo Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
Spotkanie otworzył dr inż. Jacek Zabielski Prodziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
Informacje na temat funkcjonowania samorządu zawodowego W-MOIIB oraz w zakresie uzyskiwania uprawnień budowlanych przedstawił Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.