Potoczyli kule – turniej kręglowy W-MOIIB rozegrany.

W dniu 08 grudnia 2018r. odbył się kolejny turniej kręglowy.
Rywalizacja zgodnie z wnioskiem odbyła się w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn.

Przewodniczący Zespołu ds. spotkań szkoleniowo-integracyjnych W-MOIIB Dariusz Stecki dokonał ceremonii wręczenia nagród zwycięzcom.

Pozostałym uczestnikom, życzymy dalszej systematycznej pracy w ćwiczeniu zbijania kręgli w celu znalezienia się na I, II, III miejscu z nagrodami.

Klasyfikacja zwycięzców:

W kategorii kobiet:
I miejsce Joanna Kostkowska 142 pkt.
II miejsce Beata Gąsiorowska  130 pkt.
III miejsce Małgorzata Walasiewicz 108 pkt.

W kategorii mężczyzn:
I miejsce  Andrzej Przyborowski 172 pkt.
II miejsce  Mariusz Iwanowicz  124 pkt.
III miejsce  Sławomir Karczewski 120 pkt.