OSTATNIE WOLNE MIEJSCA na kursie przygotowującym do egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

Rozpoczęcie 14-15 października 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Organizowany przez SEP kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Cena: 1.600,00 zł (możliwość rozłożenia na raty)

UWAGA: przy wpłacie jednorazowej do dnia 15.09.2017 r. opłata za kurs wynosi: 1.500,00 zł

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek SEP Olsztyn przed rozpoczęciem kursu:

ING Bank Śląski 95 1050 1807 1000 0023 3331 2540

Kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo TUTAJ

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512,

 lub pocztą elektroniczną na adres: kurs@sep.olsztyn.pl