Rozpoczęła się rozbiórka jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w Olsztynie – hotelu Gromada. Właściciel dostał pozwolenie na rozbiórkę.

Szanowni Członkowie W-MOIIB,

Mamy okazję do zobaczenia spektakularnej (na pewno pod względem kubaturowym) rozbiórki w Olsztynie.

Jak do tego doszło dowiemy się w poniżej zaprezentowanych artykułach.

Rozbiórka budynku

Termin rozbiórki budynku funkcjonuje w użyciu dłużej i sięga czasów, kiedy obiekty budowlane były rozbierane metodą ręczną, czyli dosłownie cegła po cegle. Mówiąc o rozbiórkach, z reguły mamy do czynienia z likwidacją mniejszych, tradycyjnych budynków. Mogą być to np. domy jednorodzinne wybudowane z podstawowych materiałów, takich jak drewno czy cegła spojona zaprawą wapienną. Elementy konstrukcyjne uzyskane w procesie rozbiórki bardzo często da się ponownie wykorzystać. Niestety, w obecnych czasach rozbiórka nie zawsze jest wykonalna, a bardzo często jest wręcz nieekonomiczna i nieuzasadniona. Dotyczy to zwłaszcza budynków stworzonych z takich materiałów jak cement, beton czy też żelbeton, których ręczna dekonstrukcja jest praktycznie niemożliwa.

Wyburzenie budynku

W procesie wyburzenia budynku mamy do czynienia z całkowitą destrukcją danego obiektu budowlanego. Zazwyczaj taka procedura odbywa się w sposób mechaniczny, przy pomocy odpowiednich maszyn wyburzeniowych typu koparki, dźwigi, spycharki czy walce. Narzędziem powszechnie kojarzonym z wyburzeniami jest ciężka kula mocowana na stalowej linie, którą uderza się o ściany budynku. Nowsze sposoby wyburzeń przewidują również użycie specjalnych nożyc hydraulicznych, młotów pneumatycznych, a nawet ładunków wybuchowych. Dzięki nim wyburzenie przebiega bardzo szybko, sprawnie i bezpiecznie. Jako że elementy zlikwidowanego budynku podlegają pełnej destrukcji, nie nadają się do odzyskania i ponownego użycia. Mimo to wyburzenia cieszą się rosnącą popularnością, a w wielu przypadkach (szczególnie przy dużych obiektach budowlanych) stanowią konieczność.

Materiały prasowe:

http://gazetaolsztynska.pl/674148,Kamien-wegielny-ma-szanse-ocalec-w-muzeum.html

http://gazetaolsztynska.pl/672938,Rajmund-Forsewicz-W-sercu-mam-jeszcze-jeden-kamien-wegielny.html