Konkurs plastyczny „Świąteczna kartka W-MOIIB” startuje po raz piąty!

Szanowni Członkowie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

po raz piąty mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkie Dzieci i Wnuki czynnych członków W-MOIIB do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Świąteczna kartka W-MOIIB”.

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną w naszym kraju, dbając o bezpieczeństwo Dzieci, Członków W-MOIIB i Pracowników biura, nasz konkurs przechodzi w tryb zdalny. Pracę i zgłoszenia wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: integracja@wam.piib.org.pl 

Jedynie Opiekun dziecka, którego praca wygra konkurs, zobowiązany będzie do dostarczenia dzieła w oryginale do biura W-MOIIB celem przeniesienia go w drukarni na papier i stworzenia niepowtarzalnej kartki świątecznej W-MOIIB.

Prace przesyłane w ramach konkursu powinny być:
– tematycznie związane ze Świętami Bożego Narodzenia i budownictwem,
– wykonane za pomocą farb, kredek lub flamastrów,
– SAMODZIELNIE (!) namalowane przez Dzieci w wieku od 3 do 12 lat,
– w formacie A4 – imię i wiek Autora pracy wpisujemy na pierwszej stronie.

W treści maila wpisujemy: imię i nazwisko autora oraz dane Opiekuna: imię i nazwisko, nr ewidencyjny WAM, adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu.

Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach poprzez wiadomość e-mail do Opiekunów. Do zgłoszenia należy załączyć podpisane czytelnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w związku z konkursem „Świąteczna kartka W-MOIIB” (załącznik do regulaminu konkursu).

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/2.11.2020-OŚWIADCZENIE-O-WYRAŻENIU-ZGODY-NA-PRZETWARZANIE.pdf

Zgłoszenia, które nie będą zawierały kontaktu do Opiekuna i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, nie będą rozpatrywane. Prosimy zachować wymagania dotyczące techniki, tzn. wykorzystanie farb, kredek lub flamastrów. Techniki np. wyklejania watą czy obsypywania brokatem – choć są niewątpliwie bardzo efektowne –  uniemożliwiają drukarni przeniesienie dzieła na papier.

Każdy z uczestników konkursu otrzyma drobny słodki upominek, a autor zwycięskiej pracy otrzyma niespodziankę w postaci nagrody rzeczowej. Mamy nadzieję, że konkurs zostanie przez wszystkich pozytywnie odebrany i że nasze Dzieciaki chętnie wezmą w nim udział. Zwycięski rysunek/malunek/wiekopomne dzieło zostanie przeniesiony w drukarni na papier i w ten oto sposób otrzymamy niepowtarzalną, wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju kartkę świąteczną, którą roześlemy do zaprzyjaźnionych instytucji, urzędów i bratnich Izb!

Prace w formie scanu bądź zdjęcia prosimy przesyłać na e-mail: integracja@wam.piib.org.pl   z dopiskiem „Świąteczna kartka W-MOIIB” do dnia 15.11.2020 r.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny poniżej.

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/02.11.2020-REGULAMIN-KONKURSU_Świąteczna-Kartka-1.pdf

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Mariusz Dobrzeniecki

Przewodniczący Rady
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa