Rozmowy o sektorze budowlanym na Warmii i Mazurach

W Polsce sektor budowlany rozrasta się w tempie zbliżonym do innych części gospodarki.
Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Mariusz Dobrzeniecki oraz Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Jarosław Kukliński rozmawiali o rozwoju infrastruktury budowlanej na Warmii i Mazurach z Arturem Chojeckim Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.