Autodesk – zgłaszanie problemów

W związku z realizacją jednego z wniosków zgłoszonych na Krajowym Zjeździe PIIB oraz informacji od naszych członków o zakończeniu udzielania przez Autodesk wsparcia technicznego dla produktów z wieczystą licencją z lat 2011-2014, Izba zauważając niedogodność dotyczącą członków PIIB zbiera informacje w zakresie problemów stworzonych przez tą sytuację w biurach projektowych i firmach, w których inżynierowie budownictwa – członkowie PIIB wykonują swój zawód lub które prowadzą.

Poniżej pismo Pana Tomasza Piotrowskiego Sekretarza PIIB z prośbą o zgłaszanie problemów napotkanych przez powyższą sytuację do dnia 8 maja 2023 r. na adres biuro@piib.org.pl .

PIIB-pismo-w-sprawie-Autodesk-zglaszanie-problemow

Po zebraniu powyższych informacji Izba Krajowa pochyli się nad problemem i ewentualnie podejmie dalsze działania lub przedstawi członkom możliwe tryby postępowania.