REGIONALNE FORUM INŻYNIERSKIE Sierpc, 22-23.03.2019 r.

Zostało zorganizowane pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka oraz Prezesa Polska Izba Inżynierów Budownictwa Zbigniewa Kledyńskiego przy udziale pięciu Izb Okręgowych:

  • Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Tematy wystąpień uporządkowano grupując je w cztery panele. Po każdym z nich przewidziano czas na dyskusję, a z możliwości zabrania głosu uczestnicy korzystali równie chętnie po to, by zadać pytanie, jak wygłosić własne komentarze i wprowadzić nowe wątki Forum zostało podzielne na IV sesje panelowe Sesja I Zawód zaufania publicznego -Inżynier budownictwa Sesja II Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa w świetle aktualnych przepisów stosowanych przez nadzór budowlany Sesja III BIM i działalność Koła Młodych MOIIB Sesja IV Przepisy Prawa budowlanego w postępowaniach organów administracji publicznej.