Uwaga: Projekty ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa.

Szanowni Państwo, Członkowie W-MOIIB,

w imieniu Przewodniczącego Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, p. Mariusza Dobrzenieckiego.

Przekazujemy robocze wersje projektów ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag lub propozycji do projektów na adres sekretariat@wam.piib.org.pl do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Dziękujemy.

Projekt ustawy – przepisy wprowadzające (01.04.19r.)

Projekt ustawy o architektach (01.04.19r.)

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa (01.04.19r.)