Postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane I/2019 zostało zakończone

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane I/2019 zostało zakończone. Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu otrzymają pisemne zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu w terminie do 30 dni przed egzaminem.
Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2019 r. odbędzie się dnia 17 maja 2019 r. o godz. 10:00.
UWAGA  –  
osoby, które  przeszły  pozytywnie  proces  kwalifikacji w poprzednich sesjach, a  nie przystąpiły bądź  nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane, mogą przystąpić  do egzaminu  w  sesji wiosennej  2019 r.  Takie osoby powinny  złożyć  wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu egzaminu oraz formularz osobowy najpóźniej  do 16 marca 2019 r. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB pod numerem telefonu 89 522 29 95 lub drogą elektroniczną na adres okk@wam.piib.org.pl.