Postępowanie kwalifikacyjne do sesji II/2020 zostało zakończone

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane II/2020 zostało zakończone. Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu otrzymają pisemne zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu w terminie do 30 dni przed egzaminem.
Najbliższy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbędzie się dnia 4 grudnia 2020 r. Dokładny harmonogram godzinowy zostanie ogłoszony bliżej daty egzaminu.

Informacji o zakwalifikowaniu do egzaminu biuro OKK W-MOIIB udziela również telefonicznie (pod numerem telefonu 89 522 29 95) lub drogą mailową okk@wam.piib.org.pl